[cz_title id=”cz_67228″ cz_title=””]

پذیرش مستقیم کارشناسی

دوره تحصیل در ایران برای افرادی که دوره پیش‌دانشگاهی را گذارنده‌اند مجموعا 12 سال است، درحالی‌که در آلمان دوره تحصیل قبل از ورود به دانشگاه 13 سال است. کسانی که در ایران دوره پیش‌دانشگاهی را گذرانده‌اند برای گرفتن پذیرش مستقیم کارشناسی باید یک سال دوره کالج در آلمان بگذرانند تا صلاحیت ورود به دانشگاه‌های آلمان را کسب کنند. در دوره کالج امکان یادگیری دانش زبان آلمانی در کنار باقی دروس اصلی فراهم است. در پایان دوره امتحان FSP آلمانی در کنار سایر دروس اصلی گرفته می‌شود. البته باید در نظر داشت روال کالج‌ها با همدیگر متفاوت است و این موضوع را قبل از پذیرش کالج باید بررسی کنید.

افرادی که در ایران دیپلم فنی را بدون گذارندن دوره پیش‌دانشگاهی گرفته‌اند، با گرفتن مدرک کاردانی می‌توانند برای گرفتن پذیرش مستقیم کارشناسی اقدام کنند.

 

نکته مهم

  • کسانی که با مدرک کاردانی قصد تغییر رشته و اپلای برای رشته غیر مرتبط دارند نیز می‌توانند همین روند را طی کنند. البته این موضوع را باید در نظر گرفت که شانس این افراد در مقایسه با کسانی که با کاردانی مرتبط اقدام می‌کنند کمتر است.
  • کسانی که در ایران دوره پیش‌دانشگاهی را گذرانده‌اند و مدرک کاردانی هم گرفته‌اند هم شرایط مشابهی دارند.

[/cz_title]

[cz_gap height=”40px”][cz_image id=”cz_26193″ image=”1426″][/cz_image]
[cz_gap height=”30px” height_tablet=”10px” height_mobile=”5px”]

اگر شخصی در ایران حداقل دو ترم با ترکیب منطقی از واحدهای عمومی و تخصصی در دانشگاه گذرانده باشد، با مدرک تست داف 4*4 یا تلک/گوته C1 یا C2 می‌تواند برای همان رشته در مقطع لیسانس در آلمان اقدام به دریافت پذیرش مستقیم کند. تعداد محدودی از دانشگاه‌ها برای مقطع لیسانس نیز با مدرک B2 گذیرش مشروط می‌دهند.

کسانی که تمایل به دریافت ویزای تحصیلی با مدرک B2 دارند می‌توانند برای دانشگاه‌هاای که دوره‌های Propädeutikum برگزار می‌کنند، درخواست دهند. در این حالت تا پایان این دوره که مدت آن یک ترم است فرد یاد مدرک C1 را کسب و نهایتا پس از پایان دوره برای پذیرش مستقیم لیسانس اقدام کنند.

دوره کارشناسی برای تعداد محدودی از رشته‌ها در برخی دانشگاه‌ها به زبان انگلیسی نیز ارائه می‌شود. این دوره‌ها را در هنگام جستجوی رشته باید پیدا کنید.