[cz_title id=”cz_41136″]

نحوه خرید بلیت حمل و نقل عمومی

برای خرید بلیت حمل و نقل عمومی در آلمان علاوه بر خرید از دفاتر فروش بلیت در ایستگاه‌های مرکزی، می‌توانید از ماشینهای اتوماتیک فروش بلیت در ایستگاه‌های قطار، یا دستگاه‌های موجود در ترام، S-Bahn و U-Bahn انواع بلیت‌های موجود را تهیه کنید. معمولا این دستگاه‌ها از چند زبان پشتیبانی می‌کنند پس نگرانی بابت آلمانی بودن زبان دستگاه نداشته باشید. برای پرداخت مبلغ بلیت معمولا از وجه نقد و EC-Kart باید استفاده کنید، در بعضی از دستگاه‌ها کارتهای اعتباری و یا روشهای جدید پزداخت پذیرفته می‌شوند، ولی این موضوع در تمام دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست.

در اتوبوس نیز امکان خرید انواع بلیت از راننده اتوبوس وجود دارد. در این حالت برای خرید بلیت فقط باید وجه نقد پرداخت کنید.[/cz_title]

[cz_title id=”cz_50038″]

تایید اعتبار بلیت

بعد از خرید بسیاری از بلیتها باید حتما آن را تایید کنید. معمولا بلیت‌هایی که نیاز به تایید دارند روی یا پشت آنها جمله “Bitte entwerten” نوشته شده است.  برای این کار معمولا دستگاه‌هایی در کنار ماشینهای فروش بلیت یا در ایستگاه‌های قطار، یا داخل اتوبوسها و ترام‌ها قرار دارد که می‌توانید بلیت خود را تایید کنید. کافیست بلیت خود را درون دستگاه قرار داده و دستگاه معمولا تاریخ، ساعت و نام ایستگاه را روی بلیت ثبت می‌کند.

به صور کلی بلیت‌های تک مسیره، دو مسیره و بلیتهایی که محدودیت زمانی دارند نیاز به تایید شدند دارند.

[/cz_title]

[cz_title id=”cz_38511″]

کنترل بلیت در آلمان

سیستم حمل و نقل آلمان بر پایه اعتماد به مسافرین طراحی شده و در ایستگاه‌ها مانعی برای نشان دادن بلیت به منظور ورود به ابستگاه، قطار یا اتوبوس وجود ندارد. فرض بر این است که همه مسافران با داشتن بلیت به وسئل نقلیه عمومی سوار می‌شوند. بااین‌حال کنترل‌های ناگهانی و تصادفی اتفاق می‌افتد. در صورتی که مسافری بدون بلیت سوار شده باشد یا به اصطلاح سفر سیاه “schwarzfahren” داشته باشد و توسط مامورین قطار شناسایی شود، باید منتظر جریمه 60 یورویی باشد.

[/cz_title]

خرید بلیت حمل و نقل عمومی در آلمان