[cz_title id=”cz_88839″ cz_title=””]

تمکن مالی

تمکن مالی نامه‌ای است که شخص متقاضی ویزا از یکی از بانکهای کشور درخواست کرده تا نشان دهد مبلغ مورد نظر سفارت برای صدور ویزا در حساب شخص موجود می‌باشد. هدف سفارت ازدرخوسات این نامه اثبات توانایی مالی شخص متقاضی برای زندگی در مدت زمان مشخص در آلمان است. تمکن مالی یکی از مدارک موردنیاز برای درخواست ویزاهای جستجوی کار، تحصیلی، پیوست تحصیلی و ویزای 17A ویژه پزشکان و پیراپزشکان است که باید در روز مصاحبه به سفارت ارائه شود.

برای اطلاع از مدارک مورد نیاز سفارت می‌توانید سایت سفارت آلمان در تهران را مطالعه کنید یا ویدیوی توضیحات مربوط به انواع ویزا را در کانال یوتیوب میگ‌وایز ببینید.

[/cz_title][cz_gap height=”30px” height_tablet=”20px” height_mobile=”10px”]

[cz_title id=”cz_38334″ cz_title=””]

نکات مهم در خصوص تمکن مالی

 • مبلغ تمکن مالی برای ویزای جستجوی کار 5118 یورو است
 • مبلغ تمکن مالی برای ویزاهای دانشجویی، پیوست دانشجویی، پزشکان و پیراپزشکان 10236 یورو است.
 • حتما قبل از دریافت نامه تمکن مالی سایت سفارت آلمان در تهران را به منظور اطلاع از مبلغ تمکن به روز بررسی کنید.
 • نوع حسابی که از آن نامه تمکن صادر می‌شود مهم نیست فقط باید حسابی باشد که به نام شخص متقاضی ویزا است.
 • نامه تمکن باید حتما توسط بانک صادر شود و سفارت معمولا نامه موسسات مالی و اعتباری را قبول نمی‌کند.
 • نامه تمکن باید به زبان انگلیسی صادر شود.
 • درصورتی که حساب ریالی باشد نامه تمکن به ریال صادر می‌شود و بانک مبلغ ارز را معادل ارز دولتی می‌نویسد، ولی برای سفارت بهتر است مبلغ تمکن در حساب معادل ارز آزاد باشد.
 • در بعضی موارد سفارت علاوه بر مبلغ تمکن مورد درخواست سفارت، هزینه هتل را نیز علاوه بر مبلغ تمکن در نظر می‌گیرد، پس در صورتی که برای اسکان اولیه در آلمان هتل رزرو کرده‌اید، هزینه هتل را نیز در نامه تمکن خود در نظر بگیرید.
 • نامه تمکن با نامه گردش حساب که برای ویزاهای کوتاه مدت شنگن مورد نیاز است متفاوت بوده و در نامه تمکن فقط موجودی حساب قید می‌شود و نیازی به ارائه گردش حساب نیست.
 • نامه تمکن معمولا ممهور به مهر انگلیسی یا مهر برجسته بانک است، ولی در بعضی مواقع سفارت نامه تمکن با مهر فارسی بانک را نیز می‌پذیرد.
 • توصیه می‌شود نامه تمکن حداقل یک هفته تا ده روز قبل از مصاحبه سفارت آماده شود و روز مصاحبه خیلی از زمان صدور آن نگذشته باشد.
 • ممکن است سفارت مجددا در زمان تحویل ویزا از فرد متقاضی نامه تمکن به روز درخواست کند.
 • مبلغ تمکن مالی معمولا در ویزای افراد قید می‌شود که می‌بایست در زمان اولین ورود فرد به آلمان آن را همراه داشته باشد. این امکان وجود دارد که پلیس مرزی هنگام ورود فرد درخواست بررسی مبلغ تمکن مندرج در ویزا را بکند که فرد متقاضی باید مبلغ مندرج را نشان دهد و در صورت به همراه نداشتن این مبلغ پلیس مرزی می‌تواند از ورود متقاضی به خاک آلمان جلوگیری کند.
 • برای متقاضیان ویزاهای پیوست به ویزای کاری یا بلوکارت نیاز به ارائه تمکن مالی نیست و فیش حقوقی همسر در آلمان به جای آن کافی است.
 • فرد متقاضی می‌تواند به جای نامه تمکن، دعوتنامه رسمی یا Verpflichtungserklärung که در خاک آۀمان صادر و تایید شده ارائه نماید.

[/cz_title]