[cz_title id=”cz_83326″ cz_title=””]

انواع مهاجرت

مهاجرت یکی از سختترین تصمیمات زندگی هر فرد است، تصمیمی به مراتب حتی سخت‌تر از ازدواج. تصمیم به مهاجرت بسیاری از مواقع تصمیمی احساسی و بدون تحقیق است که خیلی زود به فراموشی سپرده می‌شود. یا تصمیمی از روی عقل و منطق و پس از تحقیق و بررسی که فرد مصمم به انجام آن است. تصمیمی که منجر به خروج از محدوده امن هر فرد و پذیرش یک چالش بزرگ و پر از ناشناخته‌هاست.

انواع مهاجرت به طور خاص به آلمان از طریق قانونی در حالت کلی  شامل سه نوع اصلی می‌شود.

[/cz_title]

[cz_image id=”cz_42234″ image=”1318″][/cz_image]
[cz_title id=”cz_107596″ cz_title=””]

تحصیلی

  1. از طریق کالج
  2. برای مقطع کارشناسی
  3. برای مقطع کارشناسی ارشد
  4. برای مقطع دکترا
  5. فرصت مطالعاتی
  6. برای پزشکی، پیراپزشکی و رشته‌های مشابه

کاری

  1. از طریق ویزای جاب سیکر
  2. از طریق قرارداد کاری یا بلوکارت
  3. قانون 2020 برای مشاغل مهارتی
  4. ویزای کاری برای پزشکان و پیراپزشکان
  5. ثبت شرکت و خود اشتغالی

[/cz_title]

[cz_title id=”cz_100593″ cz_title=””]

 پیوست به خانواده

  1. ازدواج با فرد آلمانی
  2. پیوست به همسر(همسر دارای ویزای کاری، تحصیلی یا اقامت دائم آلمان است)
  3. پیوست والدین به فرزندان صغیر

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت سفارت آلمان در تهران مراجعه کنید.[/cz_title]