[cz_title id=”cz_48542″]

سطوح زبان آلمانی

سطوح زبان آلمانی یا در حالت کلی‌تر سطوح زبان اروپایی براساس چارچوب مرجع مشترک زبانهای اروپایی CEFR (Common European Framework of Reference) تهیه و مشخص شده است. این چارچوب میزان یادگیری زبان‌آموزان را به صورت کلی و در سه سطح اصلی A,B,C که هر کدام به دو بخش کوچکتر تقسیم می‌شوند، مشخص می‌کند.[/cz_title]

[cz_gap height=”30px” height_tablet=”10px” height_mobile=”5px”]
[cz_title id=”cz_44982″ cz_title=””]

سطح A

این سطح به دو بخش A1 (Beginner) و A2 (Elementary) تقسیم می‌شود. مدرک این سطح مخصوصا A1 برای کسانی که قصد دارند به عنوان پیوست به فرد اصلی ملحق شوند کاربرد دارد. برای گذارندن سطح A1 به حدود 80 ساعت و برای گذراندن سطح A2 به حدود 300 ساعت آموزش و تمرین نیاز هست.

 

سطح B

این سطح نیز به دو بخش B1 (Intermediate) و B2 (Upper Intermediate) تقسیم می‌شود. این سطح بیشترین متقاضی را در میان زبان آموزان دارد چرا که بسیاری از دانشگاه‌ها با مدرک B2 پذیرش می‌دهند و همچنین برای گرفتن اقامت دائم و یا حتی شهروندی به مدرک B1 نیاز است.

برای گذراندن سطح B1 حدود 600 ساعت و برای گذراندن سطح B2 نیز حدود 700 ساعت آموزش و تمرین لازم هست.

 

سطح C

این سطح هم از دو بخش C1 (Advanced) و C2 (Proficient) تشکیل شده است. این بخش از زبان بیشتر برای کسانی جذاب است که قصد دارند در آلمان در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی کار کنند و یا ادامه تحصیل دهند. همچنین برای کسانی که قصد ادامه تحصیل در رشته ادبیات آلمانی را دارند نیز جذاب است.

برای گذراندن سطح C1 بین 800 تا 1000 ساعت و برای گذراندن سطح C2 حداقل 1000 ساعت آموزش و تمرین نیاز هست.

 

بعد از گذراندن هر کدام از این سطوح می‌توان با توجه به نوع نیاز هر شخص در امتحان مرتبط شرکت کرده و یکی از مدارک معتبر آلمانی را کسب کند.[/cz_title]