رشته پزشکی یکی از اصلی‌ترین هدفها برای افرادی هست که قصد ادامه تحصیل در آلمان را دارند. با توجه به جایگاه بالای بیش از 30 دانشگاه‌ پزشکی آلمان در میان دانشگاه‌های دنیا و همچنین درخواست زیاد برای پذیرش در این رشته، رقابت را برای ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل در این رشته را دشوار می‌کند.

رشته پزشکی در آلمان به زبان آلمانی و در چهار بخش اصلی تدریس می‌شود.

[cz_title id=”cz_52062″ cz_title=””]

شرایط تحصیل در رشته پزشکی در آلمان

برای تحصیل در رشته پزشکی در آلمان باید یکی از دو راه زیر را انتخاب کنید.

 

1- تحصیل در رشته پزشکی از طریق پذیرش در کالج M-Kurs

این شرایط برای کسانی است که مدرک دانشگاهی قبلی از ایران ندارند و قصد دارند از ابتدا با ورود به کالج خود را برای تحصیل در رشته پزشکی آماده کنند. بعد از ورود به کالج در دوره M-Kurs و تحصیل درسهای اصلی شامل، زیست شناسی، شیمی، زبان و فیزیک یا ریاضی و قبولی در امتحان پایانی کالج (FSP) می‌توانند برای تحصیل پزشکی در دانشگاه‌های آلمان اقدام کنند.

در نظر داشته باشید که معدل دیپلم و پیش دانشگاهی و همچنین نمره FSP در ادامه این روند بسیار تاثیرگذار است. نمره FSP با ضریب 2 و معدل دیپلم و پیش دانشگاهی با ضریب 1 محاسبه می‌شوند.

2- تحصیل در رشته پزشکی به صورت مستقیم

این شرایط برای کسانی است که در ایران فارغ التحصیلی یکی از رشته‌های گروه پیراپزشکی هستند یا در حال تحصیلی در رشته پزشکی در یکی از دانشگاه‌های ایران باشند. درصورتی که دانشجوی پزشکی بین 40 تا 60 واحد تخصصی را گذرانده باشد می‌تواند به صورت مستقیم و بدون نیاز به حضور در دوره کالج برای پذیرش پزشکی اقدام نماید.

نکات مهم در اخذ پذیرش مستقیم داشتن مدرک زبان تستداف 4، DSH2 یا C1 است. علاوه بر این معدل دیپلم و پیش دانشگاهی، معدل لیسانس یا فوق لیسانس برای فارغ‌التحصیلان و همچنین نمرات دروس تخصصی برای دانشجویان پزشکی تاثیر بسزایی در اخذ پذیرش مستقیم دارند.

در آلمان آزمون (TMS (Test for medical Studies آزمونی اختیاری است ولی بعضی از دانشگاه‌ها نتیجه این آزمون را نیز برای اعطای پذیرش نیاز دارند.

[/cz_title]

تحصیل پزشکی در آلمان
[cz_title id=”cz_62785″]

ساختار تحصیل پزشکی در آلمان

تحصیل پزشکی در آلمان درحالت کلی به 4 بخش اصلی تقسیم می‌شود.

[/cz_title][cz_timeline id=”cz_63331″ sk_vline=”background-color:#e32f56;”][cz_timeline_item id=”cz_59324″ icon=”fas fa-arrow-left” sk_icon=”color:#e32f56;text-align:left;”][cz_title id=”cz_68393″]

مرحله اول: پیش بالینی

آموزش اصول اولیه و پایه علوم پزشکی به مدت دو سال انجام می‌شود.

اولین آزمون پزشکی در انتهای این مرحله گرفته می‌شود.

[/cz_title][/cz_timeline_item][cz_timeline_item position=”cz_tl_right” id=”cz_80644″ icon=”fas fa-arrow-right” sk_icon=”color:#e32f56;text-align:right;”][cz_title id=”cz_31577″]

مرحله دوم: بالینی

بخش اصلی تحصیل پزشکی به مدت 3 سال که شامل دروس عملی، سخرانیها، کارآموزی و سمینار می‌شود.

[/cz_title][/cz_timeline_item][cz_timeline_item id=”cz_59324″ icon=”fas fa-arrow-left” sk_icon=”color:#e32f56;text-align:left;”][cz_title id=”cz_86471″]

مرحله سوم: دوره عملی

بعد ازز گذراندن فاز اصلی درس، در این دوره اصول عملی جراحی، پزشکی داخلی و برخی دروس دیگر تدریس می‌شوند.[/cz_title][/cz_timeline_item][cz_timeline_item position=”cz_tl_right” id=”cz_80644″ icon=”fas fa-arrow-right” sk_icon=”color:#e32f56;text-align:right;”][cz_title id=”cz_68981″]

مرحله چهارم: آزمون ایالتی

بعد از گذراندن دوره تحصیلی، با شرکت و قبولی در آزمون ایالتی، مدرک و مجوز پزشکی دریافت می‌کنید.

 

[/cz_title][/cz_timeline_item][/cz_timeline]

[cz_title id=”cz_17242″]

دانشگاه‌های پزشکی آلمان

برخی از مهمترین دانشگاه های پزشکی آلمان عبارتند از:

 

[/cz_title]

[cz_stylish_list id=”cz_42238″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81%D8%B1%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.mhh.de%252Fen%252F%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.uni-due.de%252Fen%252F%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%DB%8C%D9%84%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.uni-kiel.de%252Fen%252F%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.fu-berlin.de%252F%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Funi-tuebingen.de%252Funiversitaet%252F%7Ctarget%3A_blank%22%7D%5D” default_icon=”fas fa-chevron-circle-left” sk_icons=”color:#e32f56;”]
[cz_stylish_list id=”cz_40384″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B1%DA%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.uni-heidelberg.de%252Fen%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%84%D9%88%D8%A8%DA%A9%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.uni-luebeck.de%252Fen%252Funiversity%252Funiversity.html%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.en.uni-muenchen.de%252Findex.html%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.hu-berlin.de%252Fen%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.uni-hamburg.de%252Fen.html%7Ctarget%3A_blank%22%7D%5D” default_icon=”fas fa-chevron-circle-left” sk_icons=”color:#e32f56;”]