تعداد روزهای تعطیل رسمی (gesetzliche Feiertage) در آلمان بیشتر از میانگین در اتحادیه اروپاست. در این روزها مانند یکشنبه‌ها برای استراحت بوده و اکثر فروشگاه‌ها تعطیل هستند.

تعطیلات در آلمان
[cz_title id=”cz_13863″ cz_title=””]

انواع تعطیلات رسمی در آلمان

تعطیلات رسمی در آلمان به دو شکل کشوری یا فدرال و ایالتی تقسیم می‌شوند.

 

تعطیلات رسمی کشوری

در آلمان 9 روز به عنوان تعطیل رسمی در هر 16 ایالت آلمان پذیرفته شده است. روز اول سال نو، روز اتحاد آلمان و کریسمس از این قبیل تعطیلات هستند.

 

تعطیلات رسمی ایالتی

علاوه بر تعطیلات رسمی که در کل کشور آلمان وجود دارد، بعضی از ایالتها تعطیلات ایالتی نیز دارند که در سایر ایالتها به رسمیت شناخته نمی‌شود.

ایالت باواریا بیشترین تعطیلات در کل آلمان را دارد.

[/cz_title]