حمل و نقل عمومی در آلمان رادر مقایسه با سایر کشورها به جرئت می‌توان قویترین و پیشرفته‌ترین آنها در سطح دنیا دانست. به همین دلیل در بیشتر شهرهای آلمان مردم استفاده از آن را به خودروی شخصی ترجیح می‌دهند. در ادامه انواع خدمات حمل و نقل عمومی در آلمان را معرفی می‌کنیم.

[cz_title id=”cz_56489″ cz_title=””]

انواع حمل و نقل عمومی در آلمان

در سیستم حمل و نقل عمومی آلمان، پنج روش حمل و نقل متداول وجود دارد:[/cz_title]

[cz_title id=”cz_11314″ cz_title=””]

S-Bahn

S-Bahn مخفف کلمه Schnellbahn یا Stadtschnellbahn به معنی قطار سریع شهری است. با توجه به اسم پیشنهادی، این روش سریعترین حالت حمل و نقل عمومی است. این روش یک سیستم حمل و نقل شهری و حومه است که به منطقه‌ای فراتر از شهر سرویس‌دهی می‌کند. مناطقی از شهر و حومه که ایستگاه S-Bahn دارند با یک حرف S سفید رنگ در پس زمینه سبز رنگ نشان داده می‌شود.[/cz_title]

S-Bahn Logo
[cz_title id=”cz_87481″ cz_title=””]

U-Bahn

U-Bahn مخفف کلمه Untergrundbahn است که در واقع نسخه آلمانی مترو است. با این حال بسیاری از خطوط U-Bahn از روی زمین نیز عبور می‌کنند و همیشه زیر زمین حرکت نمی‌کنند. نماد U-Bahn یک حرف U سفید روی زمینه آبی رنگ است.

با اینکه رنگ استاندارد برای این نماد آبی رنگ است. در خیلی از شهرهای بزرگ برای تشخیص راحتتر خطوط مختلف در تابلوهای راهنما از رنگهای متنوعی برای نمایش مسیر استفاده می‌کنند.[/cz_title]

U-Bahn logo
[cz_title id=”cz_43850″ cz_title=””]

Tram (Straßenbahn)

Tram را می‌توان ترکیبی از اتوبوس و U-Bahn دانست. ترامها بر روی ریلهایی که در خیابانهای آلمان قرار دارد حرکت می‌کنند. ترامها علاوه بر ایستگاه‌های اختصاصی که دارند بعضی از ایستگاه‌های آنها با اتوبوس مشترک است. علامت Tram در سطح شهر نوشته سفید آن بر روی پس زمینه قرمز رنگ است.[/cz_title]

Tram Logo
[cz_title id=”cz_74232″ cz_title=””]

اتوبوس

اتوبوس تنها وسیله نقلیه عمومی است که در تمامی شهرهای آلمان وجود دارد. اتوبوسها تنها سرویس حمل و نقل عمومی هستند که در طول شبها نیز سرویس می‌دهند. درحالیکه U-Bahn و S-Bahn فقط شبهای پایان هفته کار می‌کنند. به منظور راحتی استفاده، ایستگاه‌های لتوبوس در سطح شهر معمولا با فواصل کمتر از 500 متر از هم قرار دارند.

علامت ایستگاه‌های اتوبوس در سطح شهر حرف H سبز رنگ، اول کلمه Haltestelle، بر روی پس زمینه زرد رنگ است[/cz_title]

haltstelle logo
[cz_title id=”cz_25439″ cz_title=””]

قطارهای محلی

قطارهای محلی معمولا برای سفر از مرکز شهر به حومه و یا سفر به شهرهای ایالتی استفاده می‌شوند. این قطارها نیز مانند قطارهای بین شهری توسط شرکت راه‌آهن آلمان مدیریت می‌شوند، در بعضی ایالتها شرکتهای خصوصی دیگری نیز خدمات قطارهای محلی را ارائه می‌کنند.

قطارهای محلی که با RB شروع می‌شوند که مخفف Regionalbahn است، ایستگاه‌های بیشتری در مسیر دارند، در حالیکه قطارهایی که RE هستند که مخفف Regionalexpress سریعتر و با ایستگاه‌های کمتری به سمت مقصد می‌روند.[/cz_title]

Deutsche Bahn Logo