مالیات بخش اعظم درآمد دولت فدرال آلمان (Bundesregierung) را تشکیل می‌دهد. وزارت دارایی فدرال (Bundesministerium der Finanzen) مسئولیت اصلی موارد مرتبط با قانون مالیات و درآمد را بر عهده دارد. درحالیکه اداره امور مالیاتی مرکزی فدرال (Bundeszentralamt für Steuern – BZSt) و دفاتر منطقه ای (Landesbehörden) مسئول اجرای قوانین هستند. هر فردی که در آلمان مشغول به کار است و از حد مشخصی بیشتر درآمد کسب می‌کند موظف به پرداخت مالیات است.

[cz_title id=”cz_84482″ cz_title=””]

جایگاه و وظایف ادارات مالیاتی در آلمان

مسئولیت انجام وظایف و همینطور در آمد حاصل از مالیات بین دولت مرکزی و ایالتها (Bundesländer) تفسیم می‌شود.

مطابق با این تقسیم‌بندی، اداره مالیات مرکزی فدرال به نمایندگی از دولت مرکزی مسئولیتهای زیر را به عهده دارد:

مسئول جمع‌آوری مالیاتها دفتر منطقه ای هر ایالت (Landesbehörde) است که از طریق اداره امور مالیاتی محلی (Finanzamt) این کار را انجام می‌دهد. مالیاتی که آنها جمع‌آوری می‌کنند، شامل موارد زیر است:

  • مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد (که بین دولت فدرال و ایالات فدرال به طور مساوی تقسیم می شود)
  • مالیات بر ارث
  • مالیات بر املاک و مستغلات
  • مالیات بر حیوانات خانگی مانند مالیات سگ

[/cz_title]

[cz_image id=”cz_40195″ image=”1405″][/cz_image]
[cz_title id=”cz_109916″]

اظهارنامه مالیاتی سالانه

بسیاری از افرادی که در آلمان کار می‌کنند و مبلغ قابل توجهی مالیات پرداخت کرده‌اند با تکمیل اظهارنامه سالیانه بخش از مالیاتی که در طول سال پرداخت کرده‌اند را دریافت می‌کنند.

[/cz_title]

سیستم مالیاتی آلمان ساختار پیچیده‌ای دارد و هر فرد با توجه به شرایطی که دارد و در کلاس مالیاتی که دارد مبلغ مشخصی مالیات پرداخت می‌کند.