[cz_title id=”cz_74607″ cz_title=””]

کلاس مالیاتی چیست؟

وقتی برای اولین بار در آلمان ثبت آدرس را انجام دهید. به شما یک شناسه مالیاتی تعلق می‌گیرید و به ازای آن به صورت خودکار توسط اداره امور مالیاتی به شما یک کلاس مالیاتی نیز تعلق می‌گیرد.

این کلاس با توجه به وضعیت تاهل شما تعیین و اختصاص داده می‌شود.

در آلمان شش کلاس مالیاتی وجود دارد که به شرح زیر است.[/cz_title][cz_gap height=”30px” height_tablet=”15px” height_mobile=”5px”]

کلاس مالیاتی وضعیت تاهل
کلاس 1 مجرد، مطلقه، بیوه یا کسی که به مدت طولانی از همسرش جدا زندگی می‌کند.
کلاس 2 والد (پدر یا مادر) مجرد
کلاس 3 متاهل (همسر بیکار است یا از همسر درآمد بیشتری دارد، در این حالت همسر کلاس 5 خواهد بود.)
کلاس 4 متاهل با درآمد یکسان
کلاس 5 متاهل (از همسر درآمد کمتری دارد، در این حالت همسر کلاس 3 خواهد بود.)
کلاس 6 شغل دوم یا شغلی که اطلاعات مناسب از وضعیت درآمدی آن مشخص نیست.
[cz_image id=”cz_63107″ image=”1510″][/cz_image]

کلاس مالیاتی برای افراد متاهل اهمیت زیادی دارد، در حالت عادی و به صورت پیش‌فرض بعد از ثبت آدرس خود به فرد متاهل کلاس 4 اختصاص داده می‌شود. اما شما می‌توانید با مراجعه به اداره امور مالیاتی و تکمیل فرمهای موردنظر کلاس خود را تغییر دهید.

در صورتی که همسر شما کار نمی‌کند یا اختلاف درآمدی دو نفر زیاد است بهتر است کلاس خود را به 3 برای فرد با درآمد بالاتر و 5 برای فرد با درآمد پایینتر تغییر دهید. در بسیاری از موارد می‌توانید با مراجعه با مشاوران مالیاتی میزان کسر مالیات با تغییر کلاس را متوجه شده و سپس تصمیم به تغییر کلاس مالیاتی خود بگیرید.